0887 192 089; 0889 190 406 simeon.mikov@abv.bg

ЗА НАС

Основната дейност на дружеството е производство, чрез механична обработка, на детайли и възли от черни и цветни метали и от неметали за машиностроенето.

Наши външни доставчици са фирми утвърдили се на пазара, като доставчици на висококачествени метали, пластмаси, режещи инструменти,  консумативи и услуги. За да реализираме основната си цел и да поддържаме ниво, съгласно стандартите за качество, е важно да изискваме от нашите доставчици постоянно и коректно снабдяване, базирано на доказани показатели.

За нас изискванията на заинтересованите страни имат водещо значение. Ние развиваме тясно партньорско сътрудничество, основано на взаимен интерес, като предпоставка за успешен дългогодишен бизнес. Нашата цел е да създадем добре организирано производство, ориентирано към качеството и високите изисквания на нашите клиенти.

Нашата основна отговорност се определя от непрекъснатото усъвършенстване на производството, в отговор на високите изисквания на пазара.

Във фирмата е внедрена система за управление на качеството – ISO 9001 : 2015.

СЕРТИФИКАТИ